Onze waarden

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Autonomie in de werksfeer betekent voor onze firma de mate van vrijheid die werknemers krijgen om hun job uit te oefenen.  Bij Hooyberghs HVAC krijgt elke werknemer de vrijheid om zelf initiatief te nemen om zo ieders talenten verder te ontwikkelen. Iedere business unit heeft dan ook een eigen ontwikkelingsstrategie die past binnen VINCI Energies.

 

Ik vind mijn functie zeer leuk omdat ik een grote mate van vrijheid heb. Ik kan zelf mijn werk plannen en initiatief nemen. Ook vind ik het leuk om zelf beslissingen te mogen nemen. Op deze manier kan ik aan mijn werk vaak een eigen inbreng geven.” – Van Beurden Ils, Business Unit assistente

 

Verantwoordelijkheid

Als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ben je je ervan bewust dat de taken of plichten van zowel jezelf als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren moeten worden uitgevoerd. Dat medewerkers een gevoel van verantwoordelijkheid hebben is cruciaal voor onze firma. Dit geldt voor alle medewerkers binnen Hooyberghs ongeacht hun positie. Medewerkers die verantwoordelijk zijn, zijn ook vaak sterker betrokken binnen het bedrijf, wat we uitermate belangrijk vinden.

 

“Door mijn job als Project Manager heb ik een grote verantwoordelijkheid. Niet enkel ben ik verantwoordelijk voor de mensen die ik dien aan te sturen, ook voor de planning, deadlines,…

Doordat ik zoveel verantwoordelijk heb, voel ik me erg betrokken bij de firma waardoor het voor mij steeds interessant en boeiend blijft”. – Jef Raeymaekers, Project Manager

 

Ondernemerschap

Voor Hooyberghs is het van belang dat werknemers zelf initiatief kunnen nemen, zich kunnen ontplooien en kansen zien en deze ook benutten. Op deze manier kunnen we groeien en innoveren in onze projecten.

 

Sinds ik bij Hooyberghs begon te werken heb ik het bedrijf een hele evolutie zien doormaken. Hooyberghs is zich meer en meer gaan focussen op bepaalde segmenten zoals industrie en de farmaceutische sector. Hier worden andere technieken gebruikt, zijn er andere zaken belangrijker, kan ik iedere dag bijleren en is iedere dag weer een nieuwe uitdaging” – Tim Mans, Project Manager

 

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in je medewerkers en je overste is cruciaal voor een bedrijf. De mensen bij Hooyberghs zijn op elkaar afgestemd en weten dat ze op elkaar kunnen rekenen.

 

“Doordat ik weet dat ik 100% op mijn team kan vertrouwen voel ik mij goed bij Hooyberghs. Als Technical Manager kan ik niet alles zelf behandelen. Ik heb geleerd om zaken uit handen te geven. Doordat ik zo’n goed team heb, heb ik hier ook geen problemen mee omdat ik weet dat ik hen kan vertrouwen. – Kris Meeuws, Technical Manager

 

Solidariteit

“Alle werknemers hebben verschillende taken, interesses en waarden. Bij Hooyberghs stellen we ons naar iedereen solidair op. We gaan zelfs een stapje verder door niet enkel naar onze medewerkers solidariteit te tonen, maar ook door het betrekken van andere partijen binnen onze organisatie. Zo ben ikzelf peter van het project ARKTOS en proberen we naast hen financieel te steunen, hen ook op andere vlakken te steunen zoals bv. een bezoekje brengen met het personeel en op deze manier onze betrokkenheid en solidariteit tonen”. – Gerry Hannes, Business Unit Manager

Ontdek meer