Onze waarden

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Autonomie in de werksfeer betekent voor onze firma de mate van vrijheid die werknemers krijgen om hun job uit te oefenen.  Bij Hooyberghs HVAC krijgt elke werknemer de vrijheid om zelf initiatief te nemen om zo ieders talenten verder te ontwikkelen. Iedere business unit heeft dan ook een eigen ontwikkelingsstrategie die past binnen VINCI Energies.

Ik vind mijn functie zeer leuk omdat ik een grote mate van vrijheid heb. Ik kan zelf mijn werk plannen en initiatief nemen. Ook vind ik het leuk om zelf beslissingen te mogen nemen. Op deze manier kan ik aan mijn werk vaak een eigen inbreng geven.” – Van Beurden Ils, Business Unit assistente

Verantwoordelijkheid

Als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ben je je ervan bewust dat de taken of plichten van zowel jezelf als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren moeten worden uitgevoerd. Dat medewerkers een gevoel van verantwoordelijkheid hebben is cruciaal voor onze firma. Dit geldt voor alle medewerkers binnen Hooyberghs ongeacht hun positie. Medewerkers die verantwoordelijk zijn, zijn ook vaak sterker betrokken binnen het bedrijf, wat we uitermate belangrijk vinden.

 

“Door de verantwoordelijkheid binnen mijn job, voel ik mij gewaardeerd en nuttig en blijft mijn job uitdagend en interessant.”

– Jan Van Steen, Project Manager

Ondernemerschap

Voor Hooyberghs is het van belang dat werknemers zelf initiatief kunnen nemen, zich kunnen ontplooien en kansen zien en deze ook benutten. Op deze manier kunnen we groeien en innoveren in onze projecten.

Sinds ik bij Hooyberghs begon te werken heb ik het bedrijf een hele evolutie zien doormaken. Hooyberghs is zich meer en meer gaan focussen op bepaalde segmenten zoals industrie en de farmaceutische sector. Hier worden andere technieken gebruikt, zijn er andere zaken belangrijker, kan ik iedere dag bijleren en is iedere dag weer een nieuwe uitdaging” – Tim Mans, Project Manager

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in je medewerkers en je overste is cruciaal voor een bedrijf. De mensen bij Hooyberghs zijn op elkaar afgestemd en weten dat ze op elkaar kunnen rekenen.

“Doordat ik weet dat ik 100% op mijn team kan vertrouwen voel ik mij goed bij Hooyberghs. Als Technical Manager kan ik niet alles zelf behandelen. Ik heb geleerd om zaken uit handen te geven. Doordat ik zo’n goed team heb, heb ik hier ook geen problemen mee omdat ik weet dat ik hen kan vertrouwen. – Kris Meeuws, Technical Manager

Solidariteit

“Alle werknemers hebben verschillende taken, interesses en waarden. Bij Hooyberghs stellen we ons naar iedereen solidair op. We gaan zelfs een stapje verder door niet enkel naar onze medewerkers solidariteit te tonen, maar ook door het betrekken van andere partijen binnen onze organisatie. Zo ben ikzelf peter van het project ARKTOS en proberen we naast hen financieel te steunen, hen ook op andere vlakken te steunen zoals bv. een bezoekje brengen met het personeel en op deze manier onze betrokkenheid en solidariteit tonen”. – Gerry Hannes, Business Unit Manager

Ontdek meer

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij.
Alle medewerkers van VINCI Energies, en dus ook van Hooyberghs HVAC, onderschrijven de uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VINCI Groep.
De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Hooyberghs HVAC streeft naar een veilige werkomgeving.