Veiligheid en preventie op het werk

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Hooyberghs HVAC streeft naar een veilige werkomgeving.

Ons engagement voor de veiligheid op het werk wordt op alle niveaus ondersteund door het management. Tegen die achtergrond worden de veiligheidsprestaties van onze Business Unit nauwlettend opgevolgd en laten wij alle werknemers beleidsmatig bewustmakingstrainingen rond veiligheid volgen.

Het is van essentieel belang dat alle medewerkers zich achter die aanpak scharen en het streven naar veiligheid tot een tweede natuur maken. Op gedragingen gebaseerde veiligheidsmethoden kunnen de frequentie en de ernst van ongevallen op het werk verder terugdringen.

Veiligheid op het werk: onze aanpak

In de praktijk werden diverse actieplannen opgesteld om de nagestreefde “ongevalvrije werkomgeving” te bereiken:

  • risicobeoordeling
  • een programma om nieuwkomers te verwelkomen op onze werkplaatsen
  • specifieke opleidingsprogramma’s aan de VINCI Energies Academy
  • gepersonaliseerde begeleiding van nieuwe en tijdelijke krachten en van onderaannemers
  • bewustmaking om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen
  • VINCI Innovation Award: ieder jaar beloont VINCI de briljantste ideeën van onze werknemers. Een van de categorieën is de Safety Award, toegekend voor het uitvinden of aanpassen van systemen die de veiligheid op onze werkplaatsen kunnen verbeteren.

Een jaarlijks evenement rond veiligheid op het werk

Om een betere bewustwording bij alle werknemers te bevorderen, een breder debat aan te moedigen en veiligheids- en gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, organiseren we een jaarlijkse “Safety Week“. Een week lang vormen al onze medewerkers op de werven en in onze kantoren kleine groepen om dit gemeenschappelijke thema te bespreken.