Fonds VINCI

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij.

Het Fonds VINCI, opgericht in 2012 in België, ondersteunt projecten van algemeen belang. Door het Fonds VINCI op te zetten, geven de oprichtende entiteiten blijk van hun wil om mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Het Fonds kent dus niet alleen financiële steun toe, maar biedt zijn medewerkers van de groep VINCI ook de kans om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties. De medewerkers van de groep VINCI in België kunnen zich hierdoor op duurzame wijze inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Organisaties die belangstelling hebben voor een dergelijk partnerschap worden uitgenodigd om hun kandidaatsdossier in te dienen.

Sinds de oprichting in 2012 hebben reeds 127 organisaties onze financiële en professionele ondersteuning ontvangen. Niet minder dan 120 van onze sociaal geëngageerde medewerkers boden hiervoor hun professionele vaardigheden aan.

Het Fonds VINCI werkt in België rond twee thema’s: de toegang tot de arbeidsmarkt en het samenleven. Het steunt initiatieven van organisaties die één van de volgende zes subdoelen nastreven:

Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaat het om:

  • initiatieven die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van uitsluiting
  • initiatieven die bijdragen tot de vorming en tot meer kwalificaties voor deze mensen
  • initiatieven die de mobiliteit van deze mensen vergemakkelijken

Wat het samenleven betreft, gaat het om:

  • initiatieven die de jongeren sensibiliseren tot burgerschap
  • initiatieven voor de sociale herintegratie van de meest geïsoleerde mensen
  • initiatieven waardoor de meest achtergestelde mensen toegang krijgen tot huisvesting

Nabij zijn om efficiënt te zijn

De initiatieven om organisaties te ondersteunen komen vaak van onze medewerkers. Hun persoonlijke, betrokken link met een vereniging verhoogt hun engagement. Hierbij enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten: