Innovatie

In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

Het is onze strategie om een innovatie-vriendelijke omgeving in het leven te roepen. Omdat we actief zijn in markten waar een sterke concurrentie heerst, waar de beslissing van onze klanten vaak door de prijs ingegeven wordt, tonen we ons voortdurend van onze creatieve en innovatieve kant om onze klanten een technische toegevoegde waarde te bieden die het rendement op hun investering verbetert.

Omdat we onze grootste verwezenlijkingen kunnen toeschrijven aan onze medewerkers, investeren we in hun verdere ontwikkeling en trachten we hun kennis te verbreden.

Onze medewerkers worden bovendien gestimuleerd om in de dagelijkse werkomgeving te zoeken naar verbeteringen en mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Deze ideeën kunnen zij indienen voor de VINCI Innovation Awards.

De competitie is niet alleen gericht op technologie, maar bestrijkt het volledige spectrum van innovaties die aan de basis van de vooruitgang binnen de Groep liggen, meer bepaald op de domeinen veiligheid, duurzame ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Die innovaties illustreren een geesteshouding die ons in staat stelt om voortdurend vooruitgang te boeken op het vlak van kwaliteit, veiligheid, deadlines en milieuzorg.