Certificaten

Binnen VINCI Energies en bij uitbreiding binnen Hooyberghs HVAC is veiligheid een topprioriteit. We streven namelijk naar de doelstelling “nul arbeidsongevallen”.

Sinds 2015 en tot op heden zijn er geen arbeidsongevallen meer gebeurd en dit bewijst dat met voldoende focus en de juiste ingesteldheid van alle betrokken personen bovenstaande doelstelling mogelijk is.

VCA** (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Ontdek meer

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij.