Hooyberghs
activiteitenVCAVAPreferentiescoördinatencontactlinks
Hooyberghs
VCA gecertificeerd sinds 2004

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

 

Veiligheid

Hooyberghs

Hooyberghs

Hooyberghs

 

 • Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op de continue verbetering van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële en milieuschade.

 • Voorkoming van incidenten door risicobeheersing m.b.t. de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden

 • Het beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde.

 • Het bevorderen van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) bewustzijn.

 • Het gecoördineerd beheersen van VGM
  (Veiligheid, gezondheid en milieu) risico’s bij projecten.

 • Preventie van milieuverontreiniging

 • Het op georganiseerde wijze effectief reageren
  in geval van noodsituaties.

 • Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplek condities en gedrag/handelingen van medewerkers en het treffen van
  corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van
  ongevallen / incidenten m.b.t. VGM.

 • Het beschermen van gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of reïntegratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of (bedrijfs)ongeval. 

 • Het uitsluitend gebruik maken van materialen,
  materieel/middelen die voldoen aan de VGM-eisen. 

 • Inschakeling dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben

 • Inzicht in actuele VGM-prestaties en leren van incidenten

 

 

Bleukenlaan 9 - Industriezone Veedijk - B-2300 Turnhout
tel +32 (0) 14 43 64 60 - fax +32 (0) 14 43 64 28 - hooyberghs@hooyberghs.be