Hooyberghs
activiteitenVCAVAPreferentiescoördinatencontactlinks
Hooyberghs

HVAC

Hooyberghs

Hooyberghs
HVAC Solutions Certified partner Siemens

H: Heating: wij zijn gespecialiseerd in alles wat verwarming aangaat!

V: Ventilation: wij zijn gespecialiseerd in alles wat ventilatie aangaat!

AC: Air Conditioning: wij zijn gespecialiseerd in alles wat luchtkonditionering aangaat.

Solutions: wij bieden volledige oplossingen aan voor al wat de hiervoor aangeduide activiteiten aangaat!

Certified: Wij zijn degelijk geschoold
en erkend als specialist!

Partner: Wij zijn professionals die samen met
de eindklant een degelijke oplossing bieden.

Siemens: Wijzijn een groep van specialisten die door Siemens ondersteund worden.

 

 


Hooyberghs

 

Bleukenlaan 9 - Industriezone Veedijk - B-2300 Turnhout
tel +32 (0) 14 43 64 60 - fax +32 (0) 14 43 64 28 - hooyberghs@hooyberghs.be